Nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsa. Siapakah tokoh yang memberi pendapat berkenaan?

Nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsa. Siapakah tokoh yang memberi pendapat berkenaan?
Baca dan pahami dengan Teliti Pertanyaan Berikut ini :
Nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsa. Siapakah tokoh yang memberi pendapat berkenaan?

  1. Hans Kohn
  2. Prpfesor Wiliam R. Roff
  3. Dato’ Onn Jaafar
  4. Dr Burhanuddin al- Helmi
  5. Semua jawaban benar


Berdasarkan Pilihan diatas jawaban yang tepat adalah :
Jawaban: A. Hans Kohn.

868 Orang Setuju dengan Jawaban: A. Hans Kohn.

Menurut Mamimi.info, nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsa. siapakah tokoh yang memberi pendapat berkenaan hans kohn.

Semangat Belajar

Belajar adalah pengalaman. Sedangkan yang lainnya hanyalah informasi.