Pemeriksaan perkara perdata selalu diawali dengan mediasi , sedangkankan perkara perdata yang tidak perlu diawali dengan mediasi adalah?

Pemeriksaan perkara perdata selalu diawali dengan mediasi , sedangkankan perkara perdata yang tidak perlu diawali dengan mediasi adalah?
Baca dan pahami dengan Teliti Pertanyaan Berikut ini :
Pemeriksaan perkara perdata selalu diawali dengan mediasi , sedangkankan perkara perdata yang tidak perlu diawali dengan mediasi adalah?

  1. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana
  2. Perlawanan pihak yang berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
  3. Perkara perlawanan atas putusan versterk
  4. Perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
  5. Semua jawaban benar


Berdasarkan Pilihan diatas jawaban yang tepat adalah :
Jawaban: A. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana.

856 Orang Setuju dengan Jawaban: A. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana.

Menurut Mamimi.info, pemeriksaan perkara perdata selalu diawali dengan mediasi , sedangkankan perkara perdata yang tidak perlu diawali dengan mediasi adalah sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana.

Semangat Belajar

Belajar adalah pengalaman. Sedangkan yang lainnya hanyalah informasi.