perhatikan pernyataan berikut :1.rendah hati kepada guru2.rendah diri terhadap guru 3.menaati segala perintah guru 4.berkhidmat kepada guru 5.takzim kepada guru 6.acuh terhadap guru dari pernyataan diatas yang termasuk ke dalam bentuk penghormatan kepada seorang guru terdapat pada nomor?

perhatikan pernyataan berikut :1.rendah hati kepada guru2.rendah diri terhadap guru 3.menaati segala perintah guru 4.berkhidmat kepada guru 5.takzim kepada guru 6.acuh terhadap guru dari pernyataan diatas yang termasuk ke dalam bentuk penghormatan kepada seorang guru terdapat pada nomor?
Baca dan pahami dengan Teliti Pertanyaan Berikut ini :
perhatikan pernyataan berikut :1.rendah hati kepada guru2.rendah diri terhadap guru 3.menaati segala perintah guru 4.berkhidmat kepada guru 5.takzim kepada guru 6.acuh terhadap guru dari pernyataan diatas yang termasuk ke dalam bentuk penghormatan kepada seorang guru terdapat pada nomor?

  1. 1,5,6
  2. 2,3,5
  3. 4,5,6
  4. 1,4,5
  5. 3,5,6


Berdasarkan Pilihan diatas jawaban yang tepat adalah :
Jawaban: D. 1,4,5.

995 Orang Setuju dengan Jawaban: D. 1,4,5.

Menurut Mamimi.info, perhatikan pernyataan berikut :1.rendah hati kepada guru2.rendah diri terhadap guru 3.menaati segala perintah guru 4.berkhidmat kepada guru 5.takzim kepada guru 6.acuh terhadap guru dari pernyataan diatas yang termasuk ke dalam bentuk penghormatan kepada seorang guru terdapat pada nomor 1,4,5.

Semangat Belajar

Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat.