Raden Werkudara ora seneng umuk, ora goroh, tur ora nate pamer kekuatane. Raden Werkudara duwe kuku kang ampuh banget. Kukune mau bisa kanggo nyuwek-nyuwek cangkeme macan sing galak, jenenge Kuku Pancanaka.Sanajan nduweni kekuatan kang linuwih, satriya gagah perkasa iki ora nduweni sifat kang gumedhe. Dheweke malah demen tetulung marang wong liya. Raden Werkudara nduweni watak?

Raden Werkudara ora seneng umuk, ora goroh, tur ora nate pamer kekuatane. Raden Werkudara duwe kuku kang ampuh banget. Kukune mau bisa kanggo nyuwek-nyuwek cangkeme macan sing galak, jenenge Kuku Pancanaka.Sanajan nduweni kekuatan kang linuwih, satriya gagah perkasa iki ora nduweni sifat kang gumedhe. Dheweke malah demen tetulung marang wong liya. Raden Werkudara nduweni watak?
Baca dan pahami dengan Teliti Pertanyaan Berikut ini :
Raden Werkudara ora seneng umuk, ora goroh, tur ora nate pamer kekuatane. Raden Werkudara duwe kuku kang ampuh banget. Kukune mau bisa kanggo nyuwek-nyuwek cangkeme macan sing galak, jenenge Kuku Pancanaka.Sanajan nduweni kekuatan kang linuwih, satriya gagah perkasa iki ora nduweni sifat kang gumedhe. Dheweke malah demen tetulung marang wong liya. Raden Werkudara nduweni watak?

  1. Seneng umuk
  2. Ora seneng umuk
  3. Seneng goroh
  4. Seneng pamer kekuatan
  5. Semua jawaban benar


Berdasarkan Pilihan diatas jawaban yang tepat adalah :
Jawaban: B. Ora seneng umuk.

956 Orang Setuju dengan Jawaban: B. Ora seneng umuk.

Menurut Mamimi.info, raden werkudara ora seneng umuk, ora goroh, tur ora nate pamer kekuatane. raden werkudara duwe kuku kang ampuh banget. kukune mau bisa kanggo nyuwek-nyuwek cangkeme macan sing galak, jenenge kuku pancanaka.sanajan nduweni kekuatan kang linuwih, satriya gagah perkasa iki ora nduweni sifat kang gumedhe. dheweke malah demen tetulung marang wong liya. raden werkudara nduweni watak ora seneng umuk.

Semangat Belajar

Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar.