Sanggeus réné ngongang, Ihsan dibéré komentar sangkan ulah tegak jeung cicing nalika ngadonéng. Hartina kudu gerak nuturkeun galur carita. Gerakan awak dina basa Sunda nalika ngadongéng disebut?

Sanggeus réné ngongang, Ihsan dibéré komentar sangkan ulah tegak jeung cicing nalika ngadonéng. Hartina kudu gerak nuturkeun galur carita. Gerakan awak dina basa Sunda nalika ngadongéng disebut?
Baca dan pahami dengan Teliti Pertanyaan Berikut ini :
Sanggeus réné ngongang, Ihsan dibéré komentar sangkan ulah tegak jeung cicing nalika ngadonéng. Hartina kudu gerak nuturkeun galur carita. Gerakan awak dina basa Sunda nalika ngadongéng disebut?

  1. Intonasi
  2. Pepeta
  3. Mimik
  4. Éksprési
  5. Lentong


Berdasarkan Pilihan diatas jawaban yang tepat adalah :
Jawaban: B. Pepeta.

945 Orang Setuju dengan Jawaban: B. Pepeta.

Menurut Mamimi.info, sanggeus réné ngongang, ihsan dibéré komentar sangkan ulah tegak jeung cicing nalika ngadonéng. hartina kudu gerak nuturkeun galur carita. gerakan awak dina basa sunda nalika ngadongéng disebut pepeta.

Semangat Belajar

Kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar.” – Muhammad Ali