Sesuai dengan pesan alQuran dalam surat al Hujurat apabila terdapat berita yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hal yang dilakukan?

Sesuai dengan pesan alQuran dalam surat al Hujurat apabila terdapat berita yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hal yang dilakukan?
Baca dan pahami dengan Teliti Pertanyaan Berikut ini :
Sesuai dengan pesan alQuran dalam surat al Hujurat apabila terdapat berita yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hal yang dilakukan?

  1. Tabayun
  2. Mendiamkan
  3. Menerimanya
  4. Menyimpannya
  5. Menolaknya


Berdasarkan Pilihan diatas jawaban yang tepat adalah :
Jawaban: A. Tabayun.

868 Orang Setuju dengan Jawaban: A. Tabayun.

Menurut Mamimi.info, sesuai dengan pesan alquran dalam surat al hujurat apabila terdapat berita yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hal yang dilakukan tabayun.

Semangat Belajar

Apa pun kata orang lain, belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan.